Thiết kế dự án

Thiet ke du an

Thiết kế dự án là một trong những thành phần quan trọng nhất để đảm bảo một khu glamping, hoặc khu lưu trú thành công.

Tại Vietnam Glamping, chúng tôi cung cấp các lựa chọn thiết kế dự án:

  • Với Ray Design, studio thiết kế hàng đầu của Hà Lan. 
  • Với các studio thiết kế hàng đầu Việt Nam có chuyên môn sâu về phát triển lưu trú nói chung và glamping nói riêng, và hiểu rõ về các giải pháp mà chúng tôi cung cấp. 
Để lại thông tin
Hoặc trực tiếp liên hệ